Zarząd Powiatu

Kompetencje i uprawnienia Zarządu Powiatu. Podstawa prawna działania. Dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zarząd Powiatu

zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym Powiatu.
W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Kompetencje Zarządu Powiatu

 • Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

 • Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 • W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu,
 • Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu,
 • Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy,
 • Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

ZARZĄD POWIATU I KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W KALISZU
Krzysztof Nosal
Starosta
Zdjęcie osoby Krzysztof Nosal
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Nosal
Email:
starosta@powiat.kalisz.pl
Telefon:
62 50 14 301
Fax:
062 764 51 27
Opis:

Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
przyjmuje petentów w poniedziałki od 10:00 do 15:30, pokój nr 101
 

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Zarządu Powiatu

- Starosta Kaliski

- Członek komisji budżetu

- Członek komisji organizacyjno-statutowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Jan Kłysz
Imię:
Jan
Nazwisko:
Kłysz
Telefon:
(62) 50 14 310
Fax:
(62) 764 51 27
Opis:

Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
przyjmuje mieszkańców powiatu w poniedziałki od 10:00 do 15:30, pokój nr 102

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Monika Nowak
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Monika Nowak
Imię:
Monika
Nazwisko:
Nowak
Opis:

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:
- Członek Zarządu
- Członek komisji oświaty i zdrowia

- Członek komisji strategii rozwoju powiatu, promocji i współpracy międzynarodowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Janusz Nowak
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Janusz Nowak
Imię:
Janusz
Nazwisko:
Nowak
Opis:

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:

- Członek Zarządu

- Członek komisji rolnictwa i infrastruktury
- Członek komisji bezpieczeństwa publicznego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Benedykt Owczarek
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Benedykt Owczarek
Imię:
Benedykt
Nazwisko:
Owczarek
Opis:

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:

- Członek Zarządu

- Członek komisji budżetu

- Członek komisji organizacyjno-statutowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Leszek Sarzyński
Sekretarz
Imię:
Leszek
Nazwisko:
Sarzyński
Tytuł:
Sekretarz Powiatu Kaliskiego
Email:
sekretarz@powiat.kalisz.pl
Telefon:
62 5014205
Fax:
62 7572622
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Urszula Jędrusiak
Skarbnik
Imię:
Urszula
Nazwisko:
Jędrusiak
Tytuł:
Skarbnik
Telefon:
062 50 14 217
Opis:
Kalisz, ul. Plac Św. Józefa 5
pokój nr 217
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑06‑2004 12:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:(62) 5014207 fax: (62) 7572622
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2010 08:01:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive