Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym zmiana użytków gruntowych)


1. Nazwa sprawy (zadania):

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym zmiana użytków gruntowych).

2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629).

3. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, za wydanie decyzji administracyjnej.

4. Termin załatwienia:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz.23).

5. Miejsce załatwienia (pokój, telefon):

Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

62-800  Kalisz,

Plac Św. Józefa 5,

pokój 126 tel. (62) 5014257.

6. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego al. Niepodległości 16/18, 61-817 Poznań, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑12‑2006 14:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑12‑2006 14:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2017 11:14:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie