Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


OBWIESZCZENIE

Starosty Kaliskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194, ze zmianami)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek-Morawin-Goliszew), nr 4586 P (Goliszew-Zbiersk).

Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

droga nr 4594 P

I. Działki stanowiące własność Powiatu Kaliskiego:

1) z mocy prawa na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami):

a) nr 59/2, 119, 59/1 - obręb Emilianów, nr 104 - obręb Krzyżówki, nr 145, 90 - obręb Młynisko, gmina Koźminek,

b) nr 315, 335/2, 85, 50 - obręb Morawin, nr 55 - obręb Przedzeń, gmina Ceków Kolonia,

c) nr 83 - obręb Janków, nr 206, 55/2 - obręb Goliszew gmina Żelazków.

2) z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami):

a) działka nr 181 o powierzchni 0,0300 ha, położona w obrębie Emilianów gmina Koźminek

b) działka nr 182 o powierzchni 0,0400 ha, położona w obrębie Emilianów gmina Koźminek

c) działka nr 313/2 o powierzchni 0,0192 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 313/1 na działki nr 313/2 i 313/3),

d) działka nr 312/2 o powierzchni 0,0160 ha, położonej w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 312/1 na działki nr 312/2 i 312/3),

e) działka nr 311/2 o powierzchni 0,0168 ha, położonej w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 311/1 na działki nr 311/2 i 311/3),

f) działka nr 310/2 o powierzchni 0,0209 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 310/1 na działki nr 310/2 i 310/3),

g) działka nr 309/2 o powierzchni 0,0165 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 309/1 na działki nr 309/2 i 309/3),

h) działka nr 308/2 o powierzchni 0,0191 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 308/1 na działki nr 308/2 i 308/3),

i) działka nr 307/2 o powierzchni 0,0269 ha, położonej w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 307/1 na działki nr 307/2 i 307/3),

j) działka nr 371/1 o powierzchni 0,0120 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 371 na działki nr 371/1 i 371/2),

k) działka nr 370/1 o powierzchni 0,0784 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 370 na działki nr 370/1 i 370/2),

l) działka nr 361/7 o powierzchni 0,0212 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 361/1 na działki nr 361/7 i 361/8),

m) działka nr 361/9 o powierzchni 0,0110 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 361/2 na działki nr 361/9 i 361/10),

n) działka nr 361/11 o powierzchni 0,0076 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 361/3 na działki nr 361/11 i 361/12),

o) działka nr 334/7 o powierzchni 0,0036 ha, położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 334/5 na działki nr 334/7 i 334/8),

p) działka nr 250/1 o powierzchni 0,0035 ha, położona w obrębie Goliszew, gmina Żelazków (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 250 na działki nr 250/1 i 250/2),

q) działka nr 249/1 o powierzchni 0,0020 ha, położona w obrębie Goliszew, gmina Żelazków (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 249 na działki nr 249/1 i 249/2).

2) Działki przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego (do przejęcia za odszkodowaniem) :

a) nr 121/7 o powierzchni 0,0133 ha, położona w obrębie Krzyżówki, gmina Koźminek (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 121/5 na działki nr 121/7 i 121/8),

b) nr 27/1 o powierzchni 0,0136 ha, położona w obrębie Krzyżówki, gmina Koźminek (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 27 na działki nr 27/1 i 27/2),

c) nr 89/1 o powierzchni 0,0890 ha, położona w obrębie Młynisko, gmina Koźminek (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 89 na działki nr 89/1 i 89/2),

d) nr 87/5 o powierzchni 0,1095 ha, położona w obrębie Młynisko, gmina Koźminek (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 87/4 na działki nr 87/5 i 87/6),

e) nr 86/1 o powierzchni 0,0091 ha położona w obrębie Młynisko, gmina Koźminek (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 86 na działki nr 86/1 i 86/2),

f) nr 314/2 o powierzchni 0,2950 ha położona w obrębie Morawin, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 314/1 na działki nr 314/2 i 314/3),

g) nr 47/1 o powierzchni 0,0921 ha położona w obrębie Przedzeń, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 47 na działki nr 47/1 i 47/2),

h) nr 56/1 o powierzchni 0,0591 ha położona w obrębie Przedzeń, gmina Ceków Kolonia (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 56 na działki nr 56/1 i 56/2),

droga nr 4586 P

I. Działki stanowiące własność Powiatu Kaliskiego:

1) z mocy prawa na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami):

a) gmina Żelazków: działka nr 17 - obręb Goliszew, nr 54, część działki nr 5272/1, 56, 1000, - obręb Złotniki Wielkie,

b) gmina Stawiszyn: działka nr 321, 237, 230, 318 - obręb Petryki, nr 43 - obręb Łyczyn, nr 206/2, 206/1, 349 - obręb Zbiersk Cukrownia,

2) z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami)

a) działka nr 112/1 o powierzchni 0,0392 ha, położona w obrębie Złotniki Wielkie, gmina Żelazków(powstała w wyniku projektu podziału działki nr 112 na działki nr 112/1 i 112/2),

b) działka nr 122/1 o powierzchni 0,1291 ha, położona w obrębie Złotniki Wielkie, gmina Żelazków (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 122 na działki nr 122/1 i 122/2).

3) Działki przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego (do przejęcia za odszkodowaniem):

a) nr 223/81 o powierzchni 0,0375 ha położona w obrębie Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn (powstała w wyniku projektu podziału działki nr 223/80 na działki nr 223/81 i 223/82).

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Wydział Architektury i Budownictwa, Pl. Św. Józefa nr 5, pok. 104 i składać ewentualne uwagi w terminie do dnia 15 lipca 2009r.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal
Plik pdf obwieszczenie
30‑06‑2009 12:35:26

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  28‑02‑2007 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  28‑02‑2007 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2009 12:50:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie