Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 1308 drzew rosnących przy drogach powiatowych położonych na terenie 11 gmin Powiatu Kaliskiego


Ogłoszenie o przetargu


Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 1308 drzew rosnących przy drogach powiatowych położonych na terenie 11 gmin Powiatu Kaliskiego.Kupujący zobowiązany będzie do wycięcia przedmiotowych drzew, uprzątnięcia gałęzi pozostałych po ścince oraz do posadzenia zamiennie 526 drzew gatunków jarząb szwedzki lub jarząb pospolity o wysokości 180 - 200 cm i podpartych jednym palikiem.Zarówno wycięcie drzew, uprzątnięcie gałęzi jak i zakup oraz posadzenie nowych drzew kupujący wykona na własny koszt do dnia 30 czerwca 2008 roku.Szczegółową informację o przedmiocie przetargu udziela Jacek Bartczak pok.nr.108 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, plac Św. Józefa 5. / tel. 0-62 5014202 /Oferty cenowe kupna przedmiotowego drewna wraz z dokładnym adresem i nazwą oferenta oraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, należy składać do dnia 8 stycznia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, 62-800 Kalisz, pl.Św. Józefa 5./pok. 108 /

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  24‑12‑2007 10:55:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  24‑12‑2007 10:55:33
Data ostatniej aktualizacji:
24‑12‑2007 10:55:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie