Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Kaliski działający w imieniu Skarbu Państwa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę do 31 października 2011 r. nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej 13,8808 ha położonych w miejscowości Dębe Kolonia, gm. Opatówek, oznaczonych numerami działek:
- 200/11 o powierzchni 11,2547 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KZ1A 00000664/0
- 200/12 o powierzchni 2,6261 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KZ1A 000014744/6
W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne klasy IVb o pow. 0,6100 ha, grunty orne klasy V o pow. 9,8864 ha, grunty orne klasy VI o pow 3,3844 ha.Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Opatówek nr 117/99 z 29 grudnia 1999 r. działki nr 200/11 i 200/12 położone w miejscowości Dębe Kolonia znajdują się w terenach gruntów rolnych klas IV-VI.
Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 111,0464 dt żyta, tj. 8 dt żyta za 1 ha. Podstawą ustalenia czynszu dzierżawnego w danym roku będzie średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku, stosowana do wymierzenia podatku rolnego, ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 350 złotych. Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 132 w godz. 10:30-11:00 .
Przetarg odbędzie się 4 marca 2009 roku o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , pl. Św. Józefa 5, pokój 132.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, tel. 062 5014 256 lub 062 5014 258.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  25‑02‑2009 09:58:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  25‑02‑2009 09:58:52
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2009 09:58:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie