Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Kaliski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych, do dnia rozpoczęcia działań mających na celu utworzenie zbiornika retencyjnego "Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie", nie dłużej jednak niż na 3 lata, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowościach:

- Ostrów Kaliski gm. Brzeziny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0009 - Ostrów Kaliski, arkusz mapy nr 1, 2, działki nr 9/4, 825/2, 920 (I KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 2,2900 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5.
Działki te stanowią grunty: orne klasy IVa, V, VI; pastwiska trwałe klasy VI; łąki trwałe klasy V; rowy na łąkach trwałych klasy V.

- Przystajnia Folwark gm. Brzeziny:
- oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0014 - Przystajnia Folwark, arkusz mapy nr 1, działki nr 147, 163, 166 (I KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 4,9600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty: orne klasy IVa, IVb, V, VI; pastwiska trwałe klasy V.
- oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0014 - Przystajnia Folwark, arkusz mapy nr 1, działki nr 44, 68, 91, 115, 175, 176 (II KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 3,8900 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty: orne klasy IVa, IVb, V, VI; pastwiska trwałe klasy V, VI.

- Przystajnia Kolonia gm. Brzeziny:
- oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 203/1, 217/2, 218/2, 397, 398, 399, 404/2, 406/2, 414 (I KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 1,2918 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty: orne klasy VI; pastwiska trwałe klasy V, VI.
- oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 14, 16, 17, 18 (II KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 3,6500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty: orne klasy VI; łąki trwałe klasy V; pastwiska trwałe klasy V.
- oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 23/1, 23/2, 26, 28, 47, 49, 56/1, 58, 79/1, 96 (III KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 2,9647 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty: orne klasy V, VI; łąki trwałe klasy V, VI; pastwiska trwałe klasy V, VI.
- oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 263, 297, 305/1, 305/2, 308/1, 308/2, 311/1, 311/2, 313/2, 318/1, 318/2, 319/1, 319/2, 333 (IV KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 5,2700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty: orne klasy IVb, V; łąki trwałe klasy V, VI; pastwiska trwałe klasy V, VI; nieużytki.

- Przystajnia gm. Brzeziny
- oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0016 - Przystajnia Wieś, arkusz mapy nr 1, działki nr 122/1, 135/1, 135/2, 140/1, 140/2, 147/1, 147/2, 251, 253, 289, 302, 311, 313, 331 (I KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 2,4383 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty: orne klasy IVb, V, VI; sady na gruntach ornych klasy IVb, V; grunty zadrzewione i zakrzewione na gruntach ornych klasy V; łąki trwałe klasy IV; pastwiska trwałe klasy IV, V, VI;
- oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0016 - Przystajnia Wieś, arkusz mapy nr 1, działki nr 179, 182, 189, 192, 239, 265, 319 (II KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 3,0700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty: orne klasy IVb, V, VI; łąki trwałe klasy IV, V; pastwiska trwałe klasy V, VI.


Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego półrocznego wynosi:
- dla I KOMPLEKSU w Ostrowie Kaliskim - 107,84 zł (sto siedem złotych 84/100)
- dla I KOMPLEKSU w Przystajni Kolonia - 19,15 zł (dziewiętnaście złotych 15/100)
- dla II KOMPLEKSU w Przystajni Kolonia - 62,49 zł (sześćdziesiąt dwa złote 49/100)
- dla III KOMPLEKSU w Przystajni Kolonia - 58,27 zł (pięćdziesiąt osiem złotych 27/100)
- dla IV KOMPLEKSU w Przystajni Kolonia - 128,22 zł (sto dwadzieścia osiem złotych 22/100)
- dla I KOMPLEKSU w Przystajni Folwark - 316,00 zł (trzysta szesnaście złotych 00/100)
- dla II KOMPLEKSU w Przystajni Folwark - 107,92 zł (sto siedem złotych 92/100)
- dla I KOMPLEKSU w Przystajni Wsi - 124,00 zł (sto dwadzieścia cztery złote 00/100)
- dla II KOMPLEKSU w Przystajni Wsi - 96,12 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych 12/100)

Przetarg zostanie przeprowadzony:
- dla I KOMPLEKSU w Przystajni Folwark - w dniu 18 marca 2010 r. o godz. 9:00
- dla II KOMPLEKSU w Przystajni Folwark - w dniu 18 marca 2010 r. o godz. 9:30
- dla I KOMPLEKSU w Przystajni Wsi - w dniu 18 marca 2010 r. o godz. 10:00
- dla II KOMPLEKSU w Przystajni Wsi - w dniu 18 marca 2010 r. o godz. 10:30
- dla I KOMPLEKSU w Ostrowie Kaliskim - w dniu 19 marca 2010 r. o godz. 9:00
- dla I KOMPLEKSU w Przystajni Kolonia - w dniu 19 marca 2010 r. o godz. 9:30
- dla II KOMPLEKSU w Przystajni Kolonia - w dniu 19 marca 2010 r. o godz. 10:00
- dla III KOMPLEKSU w Przystajni Kolonia - w dniu 19 marca 2010 r. o godz. 10:30
- dla IV KOMPLEKSU w Przystajni Kolonia - w dniu 19 marca 2010 r. o godz. 11:00

w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy Placu św. Józefa 5, pokój 132 I piętro.

Wszelkich informacji o przetargu i nieruchomościach udziela Starostwo Powiatowe w Kaliszu, przy Placu św. Józefa 5, I piętro, pokój nr 143, 127 lub telefonicznie pod nr (0-62) 501 42 56 .

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  11‑03‑2010 09:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  11‑03‑2010 09:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2010 09:30:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie