Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Kaliski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, na okres do dnia rozpoczęcia działań mających na celu utworzenie zbiornika retencyjnego "Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie", nie dłużej jednak niż na 3 lata, położonych w miejscowościach:

Przystajnia Folwark gm. Brzeziny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0014 - Przystajnia Folwark, arkusz mapy nr 1, działki nr 147, 163, 166 o łącznej powierzchni 4,9600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty orne klasy IVa, IVb, V, VI; pastwiska trwałe klasy V.
Przystajnia Kolonia gm. Brzeziny:
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 26, 47, 56/1 (I KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 0,6947 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty orne klasy V, VI; łąki trwałe klasy V, VI,
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 28, 49, 58, (II KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 0,8500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty orne klasy V, VI; łąki trwałe klasy V,
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 23/1, 23/2 (III KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 1,1600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty orne klasy VI; łąki trwałe klasy V; pastwiska trwałe klasy V, VI,
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 404/2, 406/2 (IV KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 0,2900 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty orne klasy VI,
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 397, 398, 399 (V KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 0,4300 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty orne klasy VI; pastwiska trwałe klasy VI,
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 217/2, 218/2 (VI KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 0,3000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty orne klasy VI; pastwiska trwałe klasy VI,
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działki nr 203/1, 414 (VII KOMPLEKS) o łącznej powierzchni 0,2718 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działki te stanowią grunty orne klasy VI; pastwiska trwałe klasy V, VI,
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 - Przystajnia Kolonia, arkusz mapy nr 1, działka nr 379 (VIII KOMPLEKS) o powierzchni 0,3100 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029123/5. Działka ta stanowi grunty orne klasy IVb, V.


Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego półrocznego wynosi:
- dla KOMPLEKSU w Przystajni Folwark - 316,00 zł (trzysta szesnaście złotych 00/100)
- dla I KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii - 13,00 zł (trzynaście złotych 00/100)
- dla II KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii - 18,00 zł (osiemnaście złotych 00/100)
- dla III KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii - 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100)
- dla IV KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii - 4,00 zł (cztery złote 00/100)
- dla V KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii - 6,00 zł (sześć złotych 00/100)
- dla VI KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii - 4,00 zł (cztery złote 00/100)
- dla VII KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii - 4,00 zł (cztery złote 00/100)
- dla VIII KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii - 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości, położonej we wsi Przystajni Folwark jest wpłata wadium w wysokości 70 zł (siedemdziesiąt złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Kalisz 88 8404 0006 2008 0022 4510 0004 z dopiskiem "wadium na dzierżawę w Przystajni Folwark". Do dnia 28 lipca 2010 r. wadium powinno znajdować się na ww. koncie Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu przed otwarciem przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 lipca 2010 roku:
- dla KOMPLEKSU w Przystajni Folwark o godz. 1000
- dla I KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii o godz. 1015
- dla II KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii o godz. 1030
- dla III KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii o godz. 1045
- dla IV KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii o godz. 1100
- dla V KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii o godz. 1115
- dla VI KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii o godz. 1130
- dla VII KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii o godz. 1145
- dla VIII KOMPLEKSU w Przystajni Kolonii o godz. 1200
w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy Placu św. Józefa 5, pokój 131 I piętro.

Pierwszy przetarg na wydzierżawienie ww. nieruchomości Skarbu Państwa został przeprowadzony w dniach 18 i 19 marca 2010 r.

Wszelkich informacji o przetargu i nieruchomościach udziela Starostwo Powiatowe w Kaliszu, przy Placu św. Józefa 5, I piętro, pokój nr 143, 127 lub telefonicznie pod nr (0-62) 501 42 56.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  21‑07‑2010 11:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  21‑07‑2010 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2010 11:57:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie