Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz o przetargu ustnym ograniczonym


Zarząd Powiatu Kaliskiego zgodnie z art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 oraz 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem miejsc, znajdujących się na parterze budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5 :

1) o powierzchni 2 m2, oznaczonego jako miejsce nr 1,

2) o powierzchni 2 m2, oznaczonego jako miejsce nr 2

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.

Zarząd Powiatu Kaliskiego informuje jednocześnie, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem został podany do publicznej wiadomości w dniach od 23 lutego 2011r. do 16 marca 2011 r.

Nieruchomości przeznaczone są do oddania w najem na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat od dnia podpisania umowy.

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi:

1) powierzchnia 2 m2 - miejsce nr 1 - 80 zł brutto,

2) powierzchnia 2 m2 - miejsce nr 2 - 80 zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości: za miejsce nr 1 - 16 zł, za miejsce nr 2 - 16 zł na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Kalisz 88 8404 0006 2008 0022 4510 0004 z dopiskiem "przetarg na najem nieruchomości - miejsce nr 1" lub "przetarg na najem nieruchomości - miejsce nr 2" do dnia 21 marca 2011 r.

2. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym należy złożyć do dnia 21 marca 2011 r. w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "przetarg na najem nieruchomości - miejsce nr 1" lub "przetarg na najem nieruchomości - miejsce nr 2" w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. św. Józefa 5.

Powyższe zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać:

- kopię dowodu wniesienia wadium,

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń lub aktualny odpis z właściwego rejestru.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie podana na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu w dniu 24 marca 2011 r. oraz na stronie internetowej urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2011 r. o godz. 10.00 (miejsce nr 1) i 10.15 (miejsce nr 2) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pl. Św. Józefa 5, pokój 132, I piętro.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać stosowne umocowanie.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, pokój nr 144, tel. 62 501 42 52.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz do pobrania
22‑02‑2011 15:15:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
460KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie
22‑02‑2011 15:14:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
732KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑02‑2011 15:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑02‑2011 15:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2011 15:13:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie