Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości


Zarząd Powiatu Kaliskiego zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, na której usytuowana jest stacja kontroli pojazdów, położonej w miejscowości Lisków, gmina Lisków, ul. Twórców Liskowa 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 578/2, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00053636/1.

Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie do prowadzenia kontroli pojazdów wyposażone w urządzenia diagnostyczne z zapleczem biurowym oraz gruntem do obsługi stacji kontroli pojazdów o powierzchni ok. 1250 m2. Do pomieszczeń stacji kontroli pojazdów doprowadzona jest energia elektryczna i woda (podliczniki do pomiaru zużycia należy założyć na własny koszt), brak ogrzewania i wc.
Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto), w tym podatek VAT w wysokości 747,97 zł. Czynsz dzierżawny nie obejmuje kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją nieruchomości, ubezpieczenia, podatków oraz innych płatności związanych z własnością nieruchomości.
Okres dzierżawy - 3 lata od dnia podpisania umowy dzierżawy.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2011 r. o godz. 10ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pl. Św. Józefa 5, pokój 131, I piętro.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać stosowne umocowanie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Kalisz 88 8404 0006 2008 0022 4510 0004 z dopiskiem "wadium dzierżawa stacji kontroli pojazdów". Do dnia 17 maja 2011 r. wadium powinno znajdować się na ww. koncie Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu przed otwarciem przetargu.
Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, pokój nr 144, tel. 62 501-42-52.

Plik pdf Ogłoszenie
05‑05‑2011 08:59:07

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
614KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  05‑05‑2011 08:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  05‑05‑2011 08:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2011 09:00:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie