Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym


Zgodnie z Uchwałą Nr VII/79/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań, w 2011 roku spółki wodne mogą otrzymać dotację na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w wysokości do 50 % wartości wykonywanych robót.

Wymagane kryteria jakie musi spełniać spółka wodna w celu uzyskania dotacji:
1. Wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji -- minimum 50 %,
2. Minimalna składka z hektara uchwalona na rok 2011 - minimum - 12,00 zł.

Termin i miejsce składania wniosków.
Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz - w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1. Dane dotyczące wnioskodawcy:
a) pełną nazwę spółki wodnej,
b) adres,
c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,
d) nr rachunku bankowego,
e) dane osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
2. Informacje dotyczące działalności spółki wodnej w roku poprzedzającym rok budżetowy poprzez określenie:
a) powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki wodnej,
b) długość rowów objętych działalnością spółki wodnej,
c) wartości procentowe ściągniętych składek obliczona w odniesieniu do budżetu spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia,
d) wysokość składki członkowskiej.
3. Udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania.
4. Wysokość wnioskowanej dotacji.
5. Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych.
6. Termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,
2. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.


Spółki wodne zostaną poinformowane o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu powiatu kaliskiego w formie pisemnej.

Załączniki:
Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. z załącznikami:
1. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej Spółce Wodnej przez Powiat Kaliski - na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

Plik pdf Informacja
05‑05‑2011 11:11:23

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
227KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  05‑05‑2011 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  05‑05‑2011 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2011 10:58:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie