Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tłokini Kościelnej


Starosta Kaliski

działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

informuje

że w dniach od 6.07.2011 r. do 27.07.2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu pl. Św. Józefa 5 (I piętro) podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 8 lat.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Tłokina Kościelna, gmina Opatówek, oznaczona geodezyjne jako obręb 0019 Tłokinia Kościelna, arkusz mapy 2, stanowi część działki nr 349, o pow. 0,0180 ha / nieczynny rów melioracyjny /, zapisanej w księdze wieczystej KW 00079402 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka nr 349 leży na terenie opisanym jako : tereny łąk i pastwisk, grunty zdrenowane.
Sposób użytkowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w studium albo decyzją o ustaleniu warunków zabudowy.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu pl. Św. Józefa 5, pokój nr 131 (I piętro).

Wysokość miesięcznego czynszu z tyt. dzierżawy wynosi 180 zł / słownie : stoosiemdzisiąt zł./.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości : 150 zł. /słownie : stopięćdziesiąt zł./ na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu nr 88 8404 0006 2008 0022 4510 0004 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Kalisz z dopiskiem "wadium za dzierżawę działki w Tłokini Kościelnej".

Do dnia 3 sierpnia 2011 r. wadium powinno wpłynąć na ww. konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, pokój nr 128, tel. 5014258.

Plik pdf Ogłoszenie
08‑07‑2011 08:45:16

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
627KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  08‑07‑2011 08:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  08‑07‑2011 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2011 08:43:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie