Warunki korzystania z profilu kandydata na kierowcę (PKK) przez OSK lub WORD


  1. OSK i WORD mogą pobierać utworzony przez Starostę Kaliskiego profil kandydata na kierowcę wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, mając na uwadze warunki funkcjonowania systemu przy pomocy którego wykonuje on czynności związane z wydawaniem praw jazdy i pozwoleń, zamieszcza dane i informacje w bazie danych oraz składa zamówienia na wydawanie praw jazdy. Dotyczy to zwłaszcza możliwości udostępniania OSK lub WORD, które tworzą bądź nabywają systemy informatyczne mające funkcjonować w w/w systemie teleinformatycznym: parametrów, procedur, protokołów programów, które Starostwo już eksploatuje w oparciu o wiążącą go z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. umową.
    Wszelkie zapytania dotyczące warunków technicznych i przystosowania oprogramowania interfejsowego, przeprowadzania testów akceptacyjnych, itp. w celu pobierania, aktualizowania i zwrotu profilu kandydata na kierowcę utworzonego przez Starostę Kaliskiego proszę kierować do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszki 1 , 00-222 Warszawa2.
  2. System teleinformatyczny, o którym mowa w pkt. 1 to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz. U. Nr 64, poz.565 z późn. zm.) współpracujący z systemem teleinformatycznym ewidencji kierowców, z wykorzystaniem którego Starosta Kaliski wykonuje czynności związane z wydawaniem praw jazdy i pozwoleń, zamieszcza dane i informacje w bazie danych oraz składa zamówienia na wykonywanie praw jazdy. System teleinformatyczny ewidencji kierowców stosowany przez Starostę Kaliskiego jest systemem utworzonym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na zamówienie ministra właściwego do spraw transportu w trybie określonym przepisami o zamówieniach publicznych i udostępnionych Staroście Kaliskiemu na podstawie umowy.
Informacja wytworzona przez:
Jerzy Majas , w dniu:  21‑01‑2013 11:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  21‑01‑2013 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2013 11:42:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie