Stypendia Starosty Kaliskiego


Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się za rok szkolny/akademicki 2013/2014 o stypendium Starosty Kaliskiego.

Stypendium Starosty Kaliskiego skierowane jest dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu kaliskiego zgodnie z przyjętym "Powiatowym programem wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kaliskiego".

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
 

1. Stypendium może otrzymać uzdolniony uczeń szkoły gimnazjalnej, ponagimnazjalnej oraz student, którzy zamieszkują na terenie powiatu kaliskiego.
2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
- uczniowie szkół gimnazjalnych 5,4,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 5,0,
- studenci 4,5.
3) nie przekroczyły 28 roku życia.
3. Stypendium przysługuje uczniom i studentom tylko w czasie trwania nauki.
4. Stypendium jest przyznawane jednorazowo za poprzedni rok nauki.
5. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się więcej osób z taką samą średnią ocen, jako kryterium dodatkowe będą brane pod uwagę udokumentowane osiągnięcia naukowe ucznia/studenta.
6. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz 1.500 zł dla studentów.

Nabór wniosków stypendialnych:
1. Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, w terminie do:
1) 30 września przez uczniów według wzoru wniosku stanowiącego (załącznik nr 1 do Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego),
2) 15 października przez studentów według wzoru wniosku stanowiącego (załącznik nr 2 do Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego).
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta, w momencie składania wniosku,
2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem pkt 3,4 i 5.
3) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tj. VI klasy szkoły podstawowej) ucznia I klasy gimnazjum,
4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tj. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej,
5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku,
6) dokument poświadczający o stałym zamieszkaniu na terenie powiatu kaliskiego,
7) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

UWAGA!

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Informacje o stypendiach Starosty Kaliskiego można uzyskać w Wydziale Oświaty i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel. 62 501-42-32.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
121KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzanna Malisz , w dniu:  01‑07‑2014 12:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑07‑2014 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2016 15:26:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie