Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, działka nr 176/1, obręb Chojno, gm. Szczytniki


Alternatywny tekst z opisem obrazu.