Wykaz części nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 listopada 2025 roku, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej mienie Powiatu Kaliskiego.