Wykaz zawierający nieruchomość w miejscowości Russów, stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie


Zarząd Powiatu Kaliskiego

Załącznik
do uchwały Nr 908/2021
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 15 lutego 2021 r.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: 

Wykaz zawierający nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego,  przeznaczoną do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym, na okres 1 roku.

Miejscowość  Gmina

Adres nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

Nr Księgi Wieczystej

 Russów
Żelazków

Russów

252/17

2,5331

KZ1A/00087211/3

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele statutowe klubu związane z organizowaniem  imprez i zawodów sportowych.

Przeznaczenie nieruchomości:

– brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków, przyjęte uchwałą Nr VIII/51/1999 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 kwietnia 1999 r., w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/99 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2005 roku, uchwałą Nr XXXIX/200/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 listopada 2009 roku, uchwałą Nr XXXVI/186/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013 roku. Zgodnie z ustaleniami studium nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 252/17 stanowi tereny kolejowe (Tk).

Opis nieruchomości: część nieruchomości stanowiąca linię kolejową Kaliskiej Kolei Dojazdowej o powierzchni 1,3000 ha, będąca własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kaliskiego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia umowy użyczenia, na okres 1 roku.

Data wywieszenia: 24 lutego 2021 r. na okres 21 dni.

 

Starosta Kaliski    Wicestarosta Kaliski
/-/                                /-/           
Krzysztof Nosal        Zbigniew Słodowy

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  19‑02‑2021 14:06:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  19‑02‑2021 14:06:35
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2021 14:24:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie