Wykaz zawierający część nieruchomości w miejscowości Kokanin, stanowiącą własność Powiatu Kaliskiego przeznaczoną do oddania w użyczenie


Zarządu Powiatu Kaliskiego

Załącznik
do uchwały Nr 910/2021
z dnia 15 lutego 2021 r.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: 

Wykaz zawierający część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego, przeznaczoną do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 3 miesięcy

Obręb ewidencyjny
 Gmina

Adres nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Kolonia Kokanin

Żelazków

Kokanin

133

1,5000

KZ1A/00055512/0

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: w celu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej o powierzchni 660,00 m² w pasie drogi powiatowej nr 4327 P Zduny – Dojutrów, położonej w miejscowości Kolonia Kokanin, gm. Żelazków

Opis nieruchomości: część nieruchomości sklasyfikowana jako drogi (dr) o powierzchni 1,5000 ha, będąca własnością Powiatu Kaliskiego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia umowy użyczenia, na okres 3 miesięcy.

Data wywieszenia: 24 lutego 2021 r. na okres 21 dni.

Starosta Kaliski    Wicestarosta Kaliski
/-/                                /-/           
Krzysztof Nosal        Zbigniew Słodowy

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  19‑02‑2021 14:18:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  19‑02‑2021 14:18:04
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2021 14:24:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie