Wykaz zawierający nieruchomość Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w użyczenie, położoną w miejscowości Zakrzyn Kolonia, gm. Lisków


Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 40/2021 Starosty Kaliskiego
z dnia  17  maja 2021 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność  Skarbu Państwa,  przeznaczoną
 do oddania w użyczenie na okres 3 lat 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działek

Nr księgi wieczystej

Zakrzyn Kolonia,

obręb Zakrzyn Kolonia,

gmina Lisków

droga (dr)

141

0,0400 ha

KZ1A/00002485/5

 

Przeznaczenie nieruchomości:

  • brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków, zatwierdzonym uchwałą  Nr XV/150/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 30 stycznia 2020 r., działka położona jest na terenie upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: Droga.

Cel użyczenia: Realizacja przez Gminę Lisków zadania polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Zakrzyn Kolonia.

Termin  zagospodarowania nieruchomości: 3 lata – od dnia podpisania umowy użyczenia.

Data wywieszenia: od 19 maja 2021  r. na okres 21 dni

STAROSTA  KALISKI
/-/
Krzysztof Nosal

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Anna Helman tel. 062 50 14 258

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  17‑05‑2021 08:25:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  17‑05‑2021 08:25:26
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2021 09:43:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie