Wykaz zawierający nieruchomość skarbu Państwa, położoną w obrębie Szczytniki, gm. Szczytniki, przeznaczoną do zbycia w formie darowizny


Załącznik do zarządzenia Nr 91/2021
Starosty Kaliskiego z dnia 4.10.2021

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa  przeznaczoną  do zbycia w formie darowizny

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

Nr księgi wieczystej

obręb Szczytniki,

gmina Szczytniki

Szczytniki 30

62-865 Szczytniki

204/4

0,0700 ha

KZ1A/00048763/2

Opis nieruchomości: Przedmiotem darowizny jest lokal mieszkalny o pow. użytkowej 53,95 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 7754/18965 części, położonej w obrębie Szczytniki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 204/4 o powierzchni 0,0700 ha.

Przeznaczenie nieruchomości:

- brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytniki”, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/138/2001 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 maja  2001 r. z późn. zm., nieruchomość położona jest na terenach usług i użyteczności publicznej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze, składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, komunikacja. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z pieca węglowego znajdującego się w piwnicy.

Wartość nieruchomości:  115.478,00 zł

Data wywieszenia: 6 października 2021 r. na okres 21 dni.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA KALISKI
/-/
Krzysztof Nosal

 

Informacja wytworzona przez:
Marcin Hełmecki , w dniu:  05‑10‑2021 07:35:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  05‑10‑2021 07:35:22
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 07:42:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie