Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat.(Józefina, obręb Józefina, gmina Koźminek Nr działki 168/2)


Załącznik nr 2 do zarządzenia

Nr 100/2021 Starosty Kaliskiego

z dnia 20 października 2021 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat.

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działek

Nr księgi wieczystej

 

Józefina,

obręb Józefina,

gmina Koźminek

 

 

droga (dr)

 

 

168/2

(przedmiotem dzierżawy jest część działki o pow. 11,10 m2 )

 

1,1810 ha

 

KZ1A/00068031/8

 

Przeznaczenie nieruchomości:

  • brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźminek, zatwierdzonym uchwalą nr X/30/99 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 listopada 1999 r. ze zmianami z dnia 26 listopada 2009 r. (uchwała nr XXXIV/262/09 Rady Gminy Koźminek) oraz z dnia 28 listopada 2013 r. (uchwała nr XL/284/2013 Rady Gminy Koźminek), działka oznaczona jest jako tereny dróg.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV
Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: roczny czynsz dzierżawny w wysokości 111,00 zł netto plus 23% podatku VAT w wysokości 25,53 zł, brutto 136,53 zł.

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny raz w roku do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego.

Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu z tytułu dzierżawy może być aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły, ustalony na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Nowa stawka czynszu dzierżawnego będzie obowiązywała od następnego miesiąca kalendarzowego od dni a powiadomienia. Wydzierżawiający może zmienić czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia 19 listopada 2021 r. na okres 5 lat.

Data wywieszenia: od dnia 27 października 2021 r. na okres 21 dni.

 

 

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Anna Helman tel. 062 50 14 258

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  27‑10‑2021 08:54:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  27‑10‑2021 08:54:05
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2021 08:55:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie