Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres od 19 listopada 2021 r. do 15 października 2024 r.(Ostrów Kaliski, obręb Ostrów Kaliski, gmina Brzeziny Nr działek 840)


Załącznik do zarządzenia

Nr 106/2021 Starosty Kaliskiego

z dnia 25 października 2021 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres od 19 listopada 2021 r. do 15 października 2024 r.

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działek

Powierzchnia łączna działek

Nr księgi wieczystej

 

 

Ostrów Kaliski,

obręb Ostrów Kaliski

gmina Brzeziny

 

 

 

Grunty orne kl. V (RV)

 

 

840

 

 

0,3000

 

 

KZ1A/00017653/2

Przeznaczenie nieruchomości:

  • brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny, zatwierdzonym uchwalą Nr 324/XXXIV/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. działka stanowi projektowany zbiornik wodny na Prośnie.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: rolniczy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: roczny czynsz dzierżawny – 86,00 zł.

Termin wnoszenia opłat: półroczny czynsz płatny dwa razy w roku po 43 zł, do dnia 1 kwietnia
i do dnia 1 października każdego roku kalendarzowego.

Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu z tytułu dzierżawy może być aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły, ustalony na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Nowa stawka czynszu dzierżawnego będzie obowiązywała od następnego miesiąca kalendarzowego od dnia powiadomienia. Wydzierżawiający może zmienić czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od 19 listopada 2021 r. do 15 października 2024 r.

Data wywieszenia: od 27 października 2021 r. na okres 21 dni.

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Anna Helman tel. 062 50 14 258

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  27‑10‑2021 09:05:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  27‑10‑2021 09:05:21
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2021 09:09:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie