Wykaz zawierający nieruchomość w miejscowośći Przespolew Pański, stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat


Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 112/2021 Starosty Kaliskiego
z dnia 19 listopada  2021 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność  Skarbu Państwa  przeznaczoną  do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej  na okres 3 lat.

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działek

Nr księgi wieczystej

Przespolew Pański,

gmina Ceków-Kolonia

 

 droga (dr)

 

121

(przedmiotem dzierżawy jest część działki o pow.  18 m2 )

0,1500 ha

KZ1A/00011525/4

Przeznaczenie nieruchomości:

  • brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków Kolonia, zatwierdzonym uchwałą nr Nr LVII/287/2018 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 marca 2018 r. działka stanowi sieć komunikacyjną – pozostałe ważniejsze drogi.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: budowa przyłącza kablowego nN           
Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: roczny czynsz dzierżawny w wysokości  360 zł netto plus 23% podatku VAT w wysokości  82,80  zł, brutto 442,80 zł.

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny raz  w roku do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego.

Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu z tytułu dzierżawy może być aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły, ustalony na podstawie  komunikatu Prezesa GUS. Nowa stawka czynszu dzierżawnego będzie obowiązywała od następnego miesiąca kalendarzowego od dni a powiadomienia. Wydzierżawiający może zmienić czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia 15 grudnia 2021 r. na okres 3 lat.

Data wywieszenia: od dnia 24 listopada 2021 r. na okres 21 dni.

STAROSTA KALISKI
/-/
Krzysztof   Nosal

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Anna Helman tel. 062 50 14 258     
                                             

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  22‑11‑2021 10:52:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑11‑2021 10:52:18
Data ostatniej aktualizacji:
25‑11‑2021 11:00:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie