Wezwanie o odbioru rzeczy


Kalisz, 23 grudnia 2022 r.

BO.5314.1.2022

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Kaliszu

Plac Św. Józefa 5

62-800 Kalisz

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dna 20 marca 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908 tj.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej

wzywam

wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionego depozytu przechowywanego przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu:

dwa telefony komórkowe znalezione na terenie gminy Koźminek, powiat kaliski

Termin odbioru upływa 24 października 2023 roku.

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, II piętro, pok. 245. Biuro czynne jest do poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:00.

Pouczenie:

  1. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną, rzecz staje się własnością znalazcy.
  2. Warunkiem odebrania rzeczy jest złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
  3. Znalazca ma prawo żądania znaleźnego, jeżeli określił to w zawiadomieniu o znalezieniu rzeczy.
  4. Na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Binczyk , w dniu:  23‑12‑2022 08:40:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  23‑12‑2022 08:40:37
Data ostatniej aktualizacji:
23‑12‑2022 08:43:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie