Obwieszczenie znak GM.6821.79.2022 z dnia 5 kwietnia 2024 r. dot. uzupełnienia decyzji Starosty Kaliskiego znak GM.6821.79.2022 z dnia 25 marca 2024 zobowiązującej każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 688, położonej w obrębie 0005 Iwanowice, gm. Szczytniki, do jej udostępnienia spółce ENERGA-OPERATOR S.A.


STAROSTA KALISKI

GM.6821.79.2022

Kalisz,  5 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póżn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

STAROSTA KALISKI

zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2024 r. zostało wydane postanowienie znak GM.6821.79.2022 uzupełniające na wniosek pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, decyzję znak GM.6821.79.2022 z dnia 25 marca 2024 r. zobowiązującą każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 688 o pow. 0,5500 ha, położonej w obrębie 0005 Iwanowice, gm. Szczytniki, do jej udostępnienia spółce ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, w dniu 5 kwietnia 2024 r., na okres 14 dni.

                                                                                   z up. STAROSTY

Aleksandra Antczak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarowania Mieniem

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  05‑04‑2024 13:12:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  05‑04‑2024 13:12:12
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2024 13:13:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie