Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - w dniu 29 maja 2024r. wydana została decyzja nr 309.2024 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na modernizację gospodarki odpadami ZKG, ZUOK Orli Staw.


OBWIESZCZENIE

Starosty Kaliskiego

Zgodnie z treścią art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094)

zawiadamiam,

że w dniu 29 maja 2024r. wydana została decyzja nr 309.2024 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na modernizację gospodarki odpadami ZKG – rozbudowę systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowę zaplecza techniczno-administracyjnego ZUOK Orli Staw, w następującym zakresie: budowa placu magazynowo-parkingowego, budowa budynku socjalno-technicznego, budowa zbiornika szczelnego na wody opadowe i roztopowe, budowa zbiornika szczelnego na odcieki, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, budowa zbiornika biogazu, agregatu kogeneracyjnego, stacji przygotowania biogazu, wykonanie drogi p.poż oraz drogi utwardzonej płytami betonowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym sieciami i instalacjami (ETAP I) – teren zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych - na działkach nr 156/1, 161, 5373/4, 164, 158, 159/1, 155/2, 160, 5371/4 w m. Orli Staw nr 2 (obręb 0013 Prażuchy Nowe), gm. Ceków – Kolonia.

 

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ul. Kolegialna nr 4 - pokój nr 109 - w godzinach obsługi bezpośredniej interesantów, tj. 7 45 – 14 15.

 

Ponadto treść ww. decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Plik pdf Decyzja
04‑06‑2024 13:26:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Gryczyński , w dniu:  04‑06‑2024 10:32:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  04‑06‑2024 10:32:43
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 13:27:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie