Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedażyStarosta Kaliski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) informuje, że w dniach od 13 stycznia 2010 r. do 3 lutego 2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5 (I piętro) podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej we wsi Iwanowice, gmina Szczytniki, oznaczonej jako: obręb Iwanowice, ark. mapy 5, działki nr 665 o powierzchni 0,1400ha i 752 o powierzchni 0,2900 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00026279/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  17‑02‑2010 13:23:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2010 13:23:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive