Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do wydzierżawienia


Starosta Kaliski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603
z późn. zm. ) informuje, ze w dniach od 30 czerwca 2010 roku do 20 lipca 2010 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5 (I piętro) podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych, do dnia rozpoczęcia działań mających na celu utworzenie zbiornika retencyjnego "Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie", nie dłużej jednak niż na trzy lata, stanowiących własność Skarbu Państwa:

1) położonych w Przystajni Folwark, gmina Brzeziny:

- oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 147, 163, 166 o łącznej powierzchni 4,9600 ha
( I KOMPLEKS )

2) położonych w Przystajni Kolonii, gmina Brzeziny:

- oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 26, 47, 56/1 o łącznej powierzchni 0,6947 ha
( I KOMPLEKS )

- oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 28, 49, 58 o łącznej powierzchni 0,8500 ha
( II KOMPLEKS )

- oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 23/1, 23/2 o łącznej powierzchni 1,1600 ha
( III KOMPLEKS )

- oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 404/2, 406/2 o łącznej powierzchni 0,2900 ha
( IV KOMPLEKS )

- oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 397, 398, 399 o łącznej powierzchni 0,4300 ha
( V KOMPLEKS )

- oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 217/2, 218/2 o łącznej powierzchni 0,3000 ha
( VI KOMPLEKS )

- oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 203/1, 414 o łącznej powierzchni 0,2718 ha
( VII KOMPLEKS )

- oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 379 o powierzchni 0,3100 ha
( VIII KOMPLEKS )


Wszelkich informacji o przetargu i nieruchomościach udziela Starostwo Powiatowe
w Kaliszu, przy Placu św. Józefa 5, I piętro, pokój nr 143, 127 lub telefonicznie pod nr
(0-62) 501 42 56 .


Informacja wytworzona przez:
Marcin Gierosz
email: mgierosz@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  02‑07‑2010 11:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gierosz
email: mgierosz@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2010 11:08:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive