Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż drewna z 250 sztuk wyciętych drzew


Ogłoszenie o przetargu


 1. Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna z 250 sztuk drzew wyciętych w pasie dróg powiatowych nr 4594 P i 4586 P na odcinku Goliszew - Morawin.

 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna z 250 sztuk drzew wyciętych w pasie dróg powiatowych nr 4594 P i 4586 P na odcinku Goliszew - Morawin.
  Uczestnik który wygra przetarg na własny koszt dokona:
  1) wywozu ściętych drzew
  2) wykona i uzgodni projekt organizacji na czas prowadzenia wywozu

 3. Uczestnik który wygra przetarg jest zobowiązany:
  1) do zawarcia umowy kupna - sprzedaży w warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do regulaminu.
  2) zapłacenia ceny za drewno w terminie 7 dni od zawarcia umowy na wskazane konto bankowe.

 4. Cena wywoławcza wynosi: 14 900 zł

 5. Wysokość postąpienia wynosi: 500 zł

 6. W dniu przetargu uczestnik zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta ( na każdej zapisanej stronie).

 7. Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2011 roku o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w sali nr 131.

 8. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, ul. Św. Józefa 5, pok. 200 tel. 062 5014280.

 9. Załączniki:
  1) Regulamin przetargu
  2) Projekt umowy
  są dostępne na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu pod adresem:
  /bipkod/006/012/003

Plik pdf Ogłoszenie o przetargu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
524KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin przetargu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt umowy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  18‑03‑2011 09:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2011 09:21:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive