Obwieszczenie Starosty Kaliskiego


OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 24 lipca 2009r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 ze zmianami) oraz na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zmianami)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kaliskiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek-Morawin-Goliszew) i nr 4586 P (Goliszew-Zbiersk) wraz z budową mostu przez rzekę Żabiankę w zakresie następujących działek, które stają się z mocy prawa własnością Powiatu Kaliskiego za odszkodowaniem:
a) działka nr 370/4 o pow. 0,0733 ha położona w obrębie Morawin gm. Ceków Kolonia, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
b) działka nr 313/2 o pow. 0,0199 ha położona w obrębie Morawin gm. Ceków Kolonia, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
c) działka nr 312/2 o pow. 0,0159 ha położona w obrębie Morawin gm. Ceków Kolonia, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
d) działka nr 311/2 o pow. 0,0126 ha położona w obrębie Morawin gm. Ceków Kolonia, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
e) działka nr 310/2 o pow. 0,0174 ha położona w obrębie Morawin gm. Ceków Kolonia, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
f) działka nr 309/5 o pow. 0,0116 ha położona w obrębie Morawin gm. Ceków Kolonia, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
g) działka nr 308/5 o pow. 0,0141 ha położona w obrębie Morawin gm. Ceków Kolonia, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
h) działka nr 307/5 o pow. 0,0195 ha położona w obrębie Morawin gm. Ceków Kolonia, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
i) nr 250/4 o pow. 0,0025 ha położona w obrębie Goliszew gm. Żelazków, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
j) nr 249/4 o pow. 0,0015 ha położona w obrębie Goliszew gm. Żelazków, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
k) nr 182 o pow. 0,0400 ha położona w obrębie Emilianów gm. Koźminek, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
l) część działki nr 361/3 - obręb Morawin gm. Ceków Kolonia, która w projekcie podziału nieruchomości została oznaczona nr 361/11 o pow. 0,0066 ha, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
m) część działki nr 334/5 - obręb Morawin gm. Ceków Kolonia, która w projekcie podziału nieruchomości została oznaczona nr 334/7 o pow. 0,0035 ha, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
n) część działki nr 361/1 - obręb Morawin gm. Ceków Kolonia, która w projekcie podziału nieruchomości została oznaczona nr 361/7 o pow. 0,0163 ha, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego,
o) część działki nr 361/2 - obręb Morawin gm. Ceków Kolonia, która w projekcie podziału nieruchomości została oznaczona nr 361/9 o pow. 0,0103 ha, przechodzi na rzecz Powiatu Kaliskiego.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zmianami) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Plac Św. Józefa nr 5 (parter pokój 04) i składać ewentualne uwagi w terminie do dnia 08 września 2011r. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Plik pdf Obwieszczenie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  26‑08‑2011 15:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑08‑2011 15:23:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive