Informacja publiczna


Dostęp do informacji publicznej

 

Sposoby dostępu do informacji publicznej

I. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu,
  2. udostępnienia:
    1. informację publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium udostępniana  się na wniosek, natomiast informację publiczną, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępnia się w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
    2. w drodze wyłożenia w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kaliszu lub wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu;
  3. wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
  4. udostępniania w centralnym repozytorium, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

II. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem:

  1. jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiat Kaliski ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiat Kaliski może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  2. Powiat Kaliski w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Informacja wytworzona przez:
Leszek Sarzyński , w dniu:  28‑06‑2019 13:59:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  28‑06‑2019 13:59:15
Data ostatniej aktualizacji:
28‑06‑2019 14:05:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie