Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 142952
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 112815
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Korzekwa 108655
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 104578
Zmiany Piotr Korzekwa 103324
2004 rok Piotr Korzekwa 99698
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 99066
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92188
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85018
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 84548
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84310
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 82888
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229