Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 146867
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 114935
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Korzekwa 108969
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 104868
Zmiany Piotr Korzekwa 103328
2004 rok Piotr Korzekwa 99700
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 99694
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92202
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85110
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 84632
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84312
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 83757
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229