Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 165303
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 125093
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ireneusz Marciniak 110500
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 106471
Zmiany Piotr Korzekwa 103334
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 103221
2004 rok Piotr Korzekwa 99707
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92287
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 88015
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85518
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 85376
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84324
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229