Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Ireneusz Marciniak 182850
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 134224
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ireneusz Marciniak 111814
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 108197
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 106034
Zmiany Piotr Korzekwa 103341
2004 rok Piotr Korzekwa 99720
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92331
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 91807
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 86070
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85762
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84337
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229