Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 187740
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 137138
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ireneusz Marciniak 112180
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 108651
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 106813
Zmiany Piotr Korzekwa 103344
2004 rok Piotr Korzekwa 99727
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 92846
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92343
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 86224
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85812
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84341
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229