Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 176496
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 130992
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ireneusz Marciniak 111403
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 107655
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 105095
Zmiany Piotr Korzekwa 103336
2004 rok Piotr Korzekwa 99715
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92315
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 90453
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 85894
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85672
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84330
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229