Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 137540
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 110239
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Korzekwa 108209
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 104154
Zmiany Piotr Korzekwa 103313
2004 rok Piotr Korzekwa 99693
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 98046
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92172
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 84883
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 84423
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84299
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 81837
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81226