Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 129052
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Korzekwa 107741
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 105498
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 103464
Zmiany Piotr Korzekwa 103303
2004 rok Piotr Korzekwa 99685
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 96817
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92147
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 84777
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84291
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 84174
Zmiany Piotr Korzekwa 81508
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81222
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Piotr Korzekwa 80705