Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 131667
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Korzekwa 107847
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 107025
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 103682
Zmiany Piotr Korzekwa 103306
2004 rok Piotr Korzekwa 99688
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 97134
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92154
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 84802
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84294
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 84253
Zmiany Piotr Korzekwa 81509
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81222
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 81000