Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 161890
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 123238
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ireneusz Marciniak 110179
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 106111
Zmiany Piotr Korzekwa 103333
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 102566
2004 rok Piotr Korzekwa 99707
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92276
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 87066
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85405
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 85279
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84323
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229