Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 169355
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 127229
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ireneusz Marciniak 110829
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 106853
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 103871
Zmiany Piotr Korzekwa 103335
2004 rok Piotr Korzekwa 99709
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92293
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 88787
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85585
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 85576
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84324
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229