Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Ireneusz Marciniak 152996
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 118102
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ireneusz Marciniak 109435
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 105337
Zmiany Piotr Korzekwa 103329
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 100888
2004 rok Piotr Korzekwa 99702
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92231
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85241
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 84920
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 84895
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84317
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229