Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 156832
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 120540
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ireneusz Marciniak 109742
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 105663
Zmiany Piotr Korzekwa 103330
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 101677
2004 rok Piotr Korzekwa 99703
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92235
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 85788
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 85322
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 85067
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84320
Zmiany Piotr Korzekwa 81515
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81229