Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Kaliszu Piotr Korzekwa 133907
Osoby wydające decyzje administracyjne Piotr Korzekwa 123587
Ogłoszenia Piotr Korzekwa 108429
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Korzekwa 107990
Zarząd Powiatu Piotr Korzekwa 103876
Zmiany Piotr Korzekwa 103310
2004 rok Piotr Korzekwa 99692
Schemat struktury organizacyjnej Piotr Korzekwa 97497
Oświata, Kultura i Sport Piotr Korzekwa 92162
Ewidencja gruntów i budynków Piotr Korzekwa 84827
Regulaminy Urzędu Piotr Korzekwa 84336
Uchwała Nr 356/2004 Zarząd Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 84298
Zmiany Piotr Korzekwa 81512
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Piotr Korzekwa 81331
Uchwała Nr XV/158/2004 Rady Powiatu Kaliskiego Piotr Korzekwa 81223