Zarząd Powiatu

Kompetencje i uprawnienia Zarządu Powiatu. Podstawa prawna działania. Dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zarząd Powiatu

zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym Powiatu.
W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Kompetencje Zarządu Powiatu

 • Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
   
 • Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 • W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu,
 • Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu,
 • Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy,
 • Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

ZARZĄD POWIATU I KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W KALISZU
Krzysztof Nosal
Starosta
Zdjęcie osoby Krzysztof Nosal
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Nosal
Email:
starosta@powiat.kalisz.pl
Telefon:
62 50 14 301
Fax:
062 764 51 27
Opis:

Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
przyjmuje petentów w poniedziałki od 10:00 do 15:30, pokój nr 101
 

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Zarządu Powiatu

- Starosta Kaliski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zbigniew Słodowy
Wicestarosta
Zdjęcie osoby Zbigniew Słodowy
Imię:
Zbigniew
Nazwisko:
Słodowy
Tytuł:
Wicestarosta Kaliski
Email:
wicestarosta@powiat.kalisz.pl
Telefon:
62 5014310
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Janusz Nowak
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Janusz Nowak
Imię:
Janusz
Nazwisko:
Nowak
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Dorota Karpieko
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Dorota Karpieko
Imię:
Dorota
Nazwisko:
Karpieko
Tytuł:
Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Mieczysław Łuczak
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Mieczysław Łuczak
Imię:
Mieczysław
Nazwisko:
Łuczak
Tytuł:
Członek Zarządu Powiatu Kalliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Leszek Sarzyński
Sekretarz
Imię:
Leszek
Nazwisko:
Sarzyński
Tytuł:
Sekretarz Powiatu Kaliskiego
Email:
sekretarz@powiat.kalisz.pl
Telefon:
62 5014205
Fax:
62 7572622
Opis:
Kalisz, ul. Plac Św. Józefa 5
pokój nr 238
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Urszula Jędrusiak
Skarbnik
Imię:
Urszula
Nazwisko:
Jędrusiak
Tytuł:
Skarbnik
Telefon:
62 50 14 217
Opis:
Kalisz, ul. Plac Św. Józefa 5
pokój nr 226
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑06‑2004 12:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:(62) 5014207 fax: (62) 7572622
, w dniu:  22‑06‑2004 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 09:08:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie