Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Monika Kulawinek - Budynek Główny pl. Św. Józefa 5, II piętro, pokój 229

Rzecznik przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 7:30 – 15:30.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

tel. (62) 50 14 316
e-mail: rzecznik_konsumenta@powiat.kalisz.pl


Zadania z zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

  4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

  5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kaliszu działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Kaliskiego Ziemskiego.

Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego,  przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka  organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Wystąpienia w sprawach konsumenckich

Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności powinien zawierać:

  • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,

  • wskazanie żądania konsumenta wobec przedsiębiorcy,

  • chronologiczny opis okoliczności sprawy (data zawarcia umowy, data stwierdzenia nieprawidłowości, data zgłoszenia przedsiębiorcy roszczenia),

  • wskazanie na czym -zdaniem wnioskodawcy- polega naruszenie jego praw jako konsumenta.

Do wniosku powinny być załączone kopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego (własnoręcznym podpisem).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do Rzecznika Konsumentów pocztą tradycyjną na adres urzędu lub złożyć osobiście.

Wniosek można również przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).


Pobierz wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu - wersja PDF

Pobierz wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu - wersja edytowalna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowychAktualności:

 

 

TajemniCE znaku CE

17‑05‑2024 09:50:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 120 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów , w dniu:  03‑09‑2007 15:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  03‑09‑2007 15:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2024 09:51:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie