Biuro Rozwoju Powiatu


Kierownik
Marcin Kupajski - tel. 62 5014287

 

1. Do zadań Biura Rozwoju Powiatu w zakresie prowadzenia inwestycji, należy w szczególności:

1) planowanie projektów inwestycji oraz  ich wdrażanie,

2) przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych

3) współpraca i koordynowanie działań w zakresie inwestycji w powiatowych jednostkach organizacyjnych,

4) koordynowanie współdziałania z merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w celu prawidłowej realizacji inwestycji,

5) przygotowywanie dokumentów związanych z finansowaniem inwestycji,

6) przygotowywanie programów i koncepcji,

7) przygotowywanie dokumentacji projektowej,

8) opracowywanie dokumentacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

9) sporządzanie umów w sprawie wykonywania nadzoru nad realizacją inwestycji,

10) przekazanie placu budowy wraz z kompletną dokumentacją,

11) przeprowadzanie odbiorów inwestycji,

12) przeprowadzenie rozliczenia finansowego inwestycji,

13) przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji.

2. Do zadań Biura Rozwoju Powiatu w zakresie spraw europejskich, należy w szczególności:

1) gromadzenie i udostępnianie  informacji dotyczących Unii Europejskiej,

2) tworzenie i aktualizacja bazy danych o programach pomocowych Unii Europejskiej oraz informowanie wszystkich zainteresowanych z terenu Powiatu o możliwościach pozyskania środków finansowych na określone cele,

3) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką europejską,

4) organizacja szkoleń, seminariów i konferencji dotyczących funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej,

5) opracowywanie informatorów, broszur, ulotek itp. dotyczących funkcjonowania w Unii Europejskiej,

6) wskazywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej do wykorzystania przez Powiat,

7) współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Powiatu  przy planowaniu projektów inwestycji finansowanych lub dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej oraz przy ich wdrażaniu,

8) opracowywanie ogólnego podręcznika tworzenia projektu finansowanego lub dofinansowywanego przez Unie Europejską we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi lub jednostkami organizacyjnymi Powiatu,

9) opracowywanie podręcznika zarządzania i kontroli dotyczącego wdrażania konkretnego projektu finansowanego lub dofinansowywanego przez Unię Europejską,

10) nadzór nad realizacją wdrażania projektów finansowanych lub dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej,

11) koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie rzetelnego i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej,

12) udzielanie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorcom rolnym przy składaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

3. Prowadzenie całości spraw dotyczących organizacji i stowarzyszeń, w których Powiat jest członkiem, w szczególności spraw wynikających z członkostwa powiatu w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

4. Do zadań Biura Rozwoju Powiatu w zakresie rozwoju powiatu, należy w szczególności:

1) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych,

2) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu, podejmowanie działań wspierających Powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  06‑05‑2019 08:59:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  06‑05‑2019 08:59:31
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2019 09:05:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie