Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o stypendium Marszałka Województwa  Wielkopolskiego  o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024.

1.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (zgodnie z regulaminem).

2.Zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu na pobyt stały osoby ubiegającej się o stypendium oraz wszystkich członków rodziny ( dokładna data i miejsce zameldowania na pobyt stały wszystkich członków rodziny – zaświadczenie zbiorcze).

3.Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub braku gospodarstwa rolnego z adnotacją o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych i wyliczonym dochodzie z gospodarstwa rolnego dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Dla uczniów którzy wnioski składają do dnia 25 września 2023 r. dochód należy wyliczać biorąc pod uwagę przelicznik GUS       z ha przeliczeniowego ogłoszony w 2022 roku. Natomiast dla studentów już przelicznik który zostanie ogłoszony w drugiej połowie września 2023 roku. W przypadku posiadania gospodarstwa powyżej 6 ha przeliczeniowych należy dostarczyć zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości odprowadzonej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

4.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy (2022) dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Jeżeli Urząd Skarbowy nie wyszczególnił informacji o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

5.Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta w momencie składania wniosku.

6.Zaświadczenie ze szkoły/uczelni (w przypadku ucznia pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej oraz studenta pierwszego roku – świadectwo szkolne) o wysokości średniej ocen za rok szkolny 2022/2023.

7.Decyzje z Urzędu Gminy o przyznaniu stypendium o charakterze socjalnym ( jeżeli takowe były) dla wnioskodawcy jak również dla rodzeństwa wnioskodawcy lub informacja z Urzędu Gminy lub Uczelni o wypłaconych w 2022 roku stypendiach o charakterze socjalnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu.

8.W załączniku nr 4 do regulaminu w kolumnie nr 6 wpisać miejsce zatrudnienia, nauki, czyli nazwę zakładu pracy, szkoły lub uczelni, w przypadku pracy na roli należy wpisać „działalność rolnicza”.

 

Ponadto w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci lub osób niepełnosprawnych w rodzinie

9.Orzeczenie o niepełnosprawności (dla wnioskodawcy oraz pozostałych członków rodziny jeżeli w rodzinie są osoby niepełnosprawne).

10.Akt zgonu lub wyrok sądu orzekający o separacji lub rozwodzie (decyzje o wysokości alimentów) jeśli wnioskodawca pochodzi z rodziny, gdzie rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzanna Malisz , w dniu:  22‑08‑2023 08:09:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  22‑08‑2023 08:09:10
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2023 08:19:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie