Ewidencja pojazdów


I. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Ewidencja pojazdów

II. Opis danych jakie zawiera
- dane dotyczące pojazdu
- dane dotyczące właściciela
- dane dotyczące oznaczeń pojazdu

III. Podstawa prawna udostępniania danych

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016, poz. 1764 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017, poz. 128 t.j.)

IV. Sposób i zasady udostępniania danych
Informacji o danych zgromadzonych w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu udostępnia się na pisemny wniosek zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

V. Opłaty
Opłaty pobiera się, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

VI. Miejsce udostępnienia
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pokój nr 2 (sekretariat, I piętro).

VII. Termin załatwienia
Dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

VIII. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania
Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  16‑09‑2010 08:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2017 11:26:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive