Rejestr opinii komisji rady


1. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum:

REJESTR OPINII KOMISJI RADY

2. Opis danych jakie zawiera:
- data opinii, rodzaj komisji, czego dotyczy.

3. Podstawa prawna udostępniania danych:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

4. Sposoby i zasady udostępniania danych: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny. Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.


5. Opłaty: Nie pobiera się, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

6. Miejsce udostępniania: - Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pokój 106-107, tel. 62 50 14 303

7. Termin załatwienia: Dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

8. Instancja odwoławcza i termin na wniesienia odwołania: Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Informacja wytworzona przez:
Marta Wolarz , w dniu:  13‑02‑2017 08:37:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  13‑02‑2017 08:37:20
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2017 08:38:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive