Ewidencja szkół i placówek niepublicznych


I. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

II. Opis danych jakie zawiera
a) nazwa szkoły lub placówki
b) typ szkoły lub placówki
c) zawód i specjalność (symbol cyfrowy wg. klasyfikacji lub profil kształcenia zawodowego)
d) siedziba szkoły lub placówki
e) osoba zakładająca szkołę lub placówkę :
- prawna lub fizyczna,
- siedziba lub miejsce zamieszkania,
f) data (numer):
- zgłoszenia wniosku o wpis do ewidencji lub o zmianę danych we wpisie,
- wpisu lub zmian w ewidencji oraz wydania zaświadczenia,
- rozpoczęcia działalności określonych w zgłoszeniu oraz zmian w działalności szkoły lub placówki,
- decyzji oraz cofnięcia uprawnień szkoły publicznej,
- decyzji oraz wykreślenia z ewidencji
g) przyczyna cofnięcia uprawnień lub wykreślenia z ewidencji,
h) uwagi.

III. Podstawa prawna udostępniania danych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

IV. Sposób i zasady udostępniania danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

V. Opłaty
Nie pobiera się, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

VI. Miejsce udostępnienia
Biuro Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pokój nr 210.

VII. Termin załatwienia
Dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

VIII. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania
Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Informacja wytworzona przez:
Maria Dzikowska , w dniu:  11‑10‑2004 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  11‑10‑2004 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2016 10:00:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie