Wydanie decyzji zobowiązującej każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do jej udostępnienia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 83, położonej w obrębie 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków Kolonia


Kalisz, 5 listopada 2021 r.

GM.6821.18.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

STAROSTA KALISKI

zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2021 r. została wydana decyzja znak GM.6821.18.2021 zobowiązująca każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do jej udostępnienia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 83 o pow. 1,5700 ha, położonej w obrębie 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków – Kolonia.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kaliskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62 –800 Kalisz.

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną w kraju Starosta Kaliski wprowadził do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Urząd nie przyjmuje interesantów. W sprawie można kontaktować się telefonicznie (62/ 50 14 258) lub mailowo (nieruchomosci@powiat.kalisz.pl), od poniedziałku do piątku w godzinach 7³°- 15³°, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP. Osobiste zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe wyłącznie po uprzednim ustaleniu telefonicznym bądź poprzez e – mail ustalenie daty i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  05‑11‑2021 14:09:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  05‑11‑2021 14:09:03
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2021 14:13:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie