Decyzja znak GO.6522.6.2023 z dnia 7 grudnia 2023r. – koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „MAŁGÓW III”, zlokalizowanego na gruntach położonych w obrębie geodezyjnym Małgów Kolonia, gm. Lisków.


Kalisz, dnia 7 grudnia 2023r.

STAROSTA KALISKI

GO.6522.6.2023

OBWIESZCZENIE 

Starosta Kaliski, na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu, na wniosek Przedsiębiorcy: Pana Marka Muszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „usługi Transportowe” Marek Muszyński z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 62-840 Koźminek, decyzji  znak GO.6522.6.2023 z dnia 7 grudnia 2023r. – koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „MAŁGÓW III”, zlokalizowanego na gruntach położonych w obrębie geodezyjnym Małgów Kolonia, gm. Lisków. 

Z dokumentacją sprawy oraz treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, Geolog Powiatowy, pokój nr 245 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30. Treść decyzji została również udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Treść ww. decyzji zostaje udostępniona na okres 14 dni, licząc od dnia udostępnienia,  tj. od dnia 31 sierpnia 2023r.

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne  i górnicze (jedn. tekst Dz. U. z 2023r., poz. 633 ze zm.), Starosta Kaliski informuje, że ww. decyzją wyznaczone zostały granice obszaru górniczego „MAŁGÓW III” o powierzchni 

1,9800 ha i terenu górniczego „MAŁGÓW III” o powierzchni 1,9800 ha.

z up. STAROSTY 

Natalia Pleśnierowicz 

Plik pdf Decyzja
07‑12‑2023 13:46:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Natalia Pleśnierowicz , w dniu:  07‑12‑2023 13:41:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  07‑12‑2023 13:41:31
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2023 13:47:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie