Współpraca z zagranicą


Powiat Kaliski aktualnie współpracuje z Regionem Orhei i Regionem Rǐşcani w Mołdawii oraz Miastem Ungheni.

Wyżej wymienione umowy partnerstwa zagranicznego zostały podpisane w następującym okresie:

  • umowa współpracy z dn. 24 kwietnia 2015r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Rejonem Orhei, jej celem jest kooperacja w zakresie: gospodarczym, ekonomicznym, edukacyjnym, naukowo – badawczym i socjalnym.
  • umowa współpracy z dn. 21 lipca 2016r. między Powiatem Kaliskim a Miastem Ungheni, której celem jest wymiana doświadczeń, budowanie potencjału władz lokalnych oraz wspieranie działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez tworzenie i wzmacnianie Ochotniczej Straży Pożarnej.

  • umowa współpracy z dn. 20 stycznia 2017r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Regionem Rǐşcani, dotyczy funkcjonowanie samorządu i gospodarki, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, promowania dobrych praktyk ogrodniczych z terenu Powiatu Kaliskiego, w tym m.in. szkolenia dla ogrodników przygotowane przez Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, rozwoju przedsiębiorczości, handlu, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, edukacji, pomocy przy nawiązywaniu kontaktów pomiędzy szkołami z terenu Powiatu Kaliskiego i Rǐşcani, w tym umożliwienie wymiany młodzieży szkolnej, kultury, turystyki oraz usług. 

 

Informacja wytworzona przez:
Monika Szumna , w dniu:  11‑01‑2007 08:28:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  11‑01‑2007 08:28:42
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2017 12:04:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive