Nowe przepisy o prawach konsumenta


25 grudnia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r, poz. 827), która określa obowiązki przedsiębiorców a także nowe uprawnienia dla kupujących podczas zakupów dokonywanych na przykład w internecie lub też podczas prezentacji. Celem nowych przepisów jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą jednolite dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Nowe regulacje odnoszą się wyłącznie do umów kupna-sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014r.

Poprzez wprowadzenie nowych przepisów konsumenci zyskają jeszcze większą ochronę swoich praw. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźniej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. Dzięki temu dokonywanie zakupów w sieci będzie bezpieczniejsze.

W przypadku wadliwości towaru, dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Dla umów zawartych przed 25 grudnia 2014r. zastosowanie mają dotychczasowe przepisy:
  1. Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  2. Ustawa z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z nowymi regulacjami konsument będzie mógł złożyć reklamację na podstawie gwarancji (o ile została udzielona, albowiem nie każdy produkt posiada gwarancję) albo rękojmi. Wybór trybu należy do konsumenta. Warunki gwarancji określa przede wszystkim karta gwarancyjna. Przed złożeniem reklamacji należy zapoznać się z warunkami gwarancji albowiem może okazać się, że jest ona bardziej korzystna niż rękojmia.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ustawa o prawach konsumenta:
  1. Obowiązek przedsiębiorców do udzielenia pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług,
  2. Prawo konsumenta do żądania od samego początku procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku gdy wada była istotna),
  3. Domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru - wydłużenie terminu z 6 miesięcy do 1 roku,
  4. Konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży. Zgoda konsumenta musi być wyraźna,
  5. Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez internet (czyli na odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni kalendarzowych - bez podawania przyczyny. To tzw. prawo do namysłu,
  6. Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, termin na odstąpienie wydłuża się aż do 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie przedsiębiorca naprawi swój błąd i przekaże konsumentowi wymaganą informację, wówczas od tego momentu konsument ma jeszcze 14 dni na odstąpienie od umowy.

Opracowana przez UOKiK strona internetowa pod adresem http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta.
Informacja wytworzona przez:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów , w dniu:  07‑01‑2015 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2015 13:03:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive