Rejestr umów i porozumień zawieranych przez Powiat, Starostę z wyłączeniem umów ze stosunku pracy, umów o organizację praktyk, wolontariat itp.


PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Kaliskiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Kaliskiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu porozumień oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Porozumień w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr. 14 poz. 67) .

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kaliszu

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA:

Dane z rejestru są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (na wniosek), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  07‑02‑2017 11:51:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  07‑02‑2017 11:51:36
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2017 11:52:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive