Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego  o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022.

 1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (zgodnie z regulaminem).
 2. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu na pobyt stały osoby ubiegającej się o stypendium oraz wszystkich członków rodziny ( dokładna data i miejsce zameldowania na pobyt stały wszystkich członków rodziny – zaświadczenie zbiorcze).
 3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub braku gospodarstwa rolnego z adnotacją o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych i wyliczonym dochodzie z gospodarstwa rolnego dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Dla uczniów którzy wnioski składają do dnia 25 września 2021 r. dochód należy wyliczać biorąc pod uwagę przelicznik GUS z ha przeliczeniowego ogłoszony w 2020 roku. Natomiast dla studentów już przelicznik który zostanie ogłoszony w drugiej połowie września 2021 roku. W przypadku posiadania gospodarstwa powyżej 6 ha przeliczeniowych należy dostarczyć zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości odprowadzonej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy (2020) dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Jeżeli Urząd Skarbowy nie wyszczególnił informacji o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 5. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta w momencie składania wniosku.
 6. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni (w przypadku ucznia pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej oraz studenta pierwszego roku – świadectwo szkolne) o wysokości średniej ocen za rok szkolny 2020/2021.
 7. Decyzje z Urzędu Gminy o przyznaniu stypendium o charakterze socjalnym ( jeżeli takowe były) dla wnioskodawcy jak również dla rodzeństwa wnioskodawcy lub informacja z Urzędu Gminy lub Uczelni o wypłaconych w 2020 roku stypendiach o charakterze socjalnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu.
 8. W załączniku nr 4 do regulaminu w kolumnie nr 6 wpisać miejsce zatrudnienia, nauki, czyli nazwę zakładu pracy, szkoły lub uczelni, w przypadku pracy na roli należy wpisać „działalność rolnicza”.
  Ponadto w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci lub osób niepełnosprawnych w rodzinie
 9. Orzeczenie o niepełnosprawności (dla wnioskodawcy oraz pozostałych członków rodziny jeżeli w rodzinie są osoby niepełnosprawne).
 10. Akt zgonu lub wyrok sądu orzekający o separacji lub rozwodzie (decyzje o wysokości alimentów) jeśli wnioskodawca pochodzi z rodziny, gdzie rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzanna Malisz , w dniu:  26‑07‑2021 07:53:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  26‑07‑2021 07:53:34
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2021 08:25:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive