Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.


1. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum:

Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie - prowadzony w formie elektronicznej.

2. Opis danych jakie zawiera:

Informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, określone w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235).


3. Podstawa prawna udostępniania danych:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235).

4. Sposób i zasady udostępniania danych:

Wg zasad określonych w art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - cyt. ustawy.

5. Opłaty:

Określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. nr 215, poz. 1415).


6. Miejsce udostępniania:

- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 240, tel. 62 50 14 242.


Poniżej znajduje się link do elektronicznej formy wykazu udostępnionej w EKOPORTALU:7. Termin załatwienia:
Zgodnie z art. 14 cyt. ustawy.


8. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze,14 dni

Informacja wytworzona przez:
Alicja Tomczyk , w dniu:  15‑12‑2006 13:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑12‑2006 13:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2014 10:42:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie