Indeks przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko


Indeks przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U 202.179.1490).

Rodzaje rejestrowanych dokumentów:

  • wniosek pozwolenie na budowę przedsięwzięcia (inwestycji) znacząco oddziaływującego na środowisko,
  • raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (inwestycji) znacząco oddziaływującego na środowisko
  • decyzja - pozwolenie na budowę przedsięwzięcia (inwestycji) znacząco oddziaływującego na środowisko,
  • analizy porealizacyjne przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko korespondencja dot. udostępniania informacji o przedsięwzięciach.

Tryb i zakres udostępniania informacji reguluje Dział IV - Rozdział 1 - Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U 2001.62.627 ze zmianami).

Opłaty za udostępnianie informacji reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U nr 50 , poz. 435).

Sposobem udostępniania informacji jest utworzenie publicznie dostępnych wykazów dokumentów. Funkcją wykazu jest dostarczenie informacji o publicznie dostępnych dokumentach, znajdujących się w posiadaniu organu oraz ułatwianie ich wyszukiwania. Niezależnie od dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie udostępnieniu podlegają także inne dokumenty i dane, które mieszczą się w znaczeniu informacji o środowisku.

Instancja odwoławcza i termin wniesienia odwołania: Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 14 dni.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  20‑10‑2010 11:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  20‑10‑2010 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2010 11:29:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie