Ogłoszenie o wydaniu postępowania, które prostuje omyłkę w decyzji Starosty Kaliskiego GM.6821.1.2020


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

Starosta Kaliski

zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2021 r. zostało wydane postanowienie prostujące omyłkę pisarską w ostatecznej decyzji Starosty Kaliskiego znak GM.6821.1.2020, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 166 o pow. 0,1700 ha, obręb Iwanowice, gm. Szczytniki, o nieuregulowanym stanie prawnym, w związku z budową elektroenergetycznej linii kablowej nN.

          Zgodnie z art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

          W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną w kraju Starosta Kaliski wprowadził do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Urząd nie przyjmuje interesantów. W sprawie można kontaktować się telefonicznie (62 5014252) lub mailowo (nieruchomosci@powiat.kalisz.pl), od poniedziałku do piątku w godzinach 7³°- 15³°, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP. Osobiste zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe wyłącznie po uprzednim ustaleniu telefonicznym bądź poprzez e-mail ustalenie daty i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.

STAROSTA KALISKI
/-/
Krzysztof Nosal

Informacja wytworzona przez:
Radosław Kuś , w dniu:  25‑01‑2021 08:40:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  25‑01‑2021 08:40:12
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2021 08:44:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie