Ogłoszenie Starosty Kaliskiego


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),

Starosta Kaliski

I. zawiadamia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie zezwolenia spółce ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, na budowę: linii kablowych i złącza kablowego niskiego napięcia na działce nr 262/11, położonej w obrębie 0002 Bogusławice, gm. Mycielin, linii kablowych średniego napięcia na działce nr 168/5, położonej w obrębie 0003 Dębsko, gm. Mycielin, linii kablowych i złącza kablowo – pomiarowego niskiego napięcia na działce nr 35, położonej w obrębie 0004 Emilianów, gm. Koźminek – obszar wiejski,

II. zawiadamia o zamiarze zobowiązania właściciela do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym spółce ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, w celu: wymiany słupa oraz demontażu przewodów linii napowietrznej średniego napięcia na działce nr 168/5, położonej w obrębie 0003 Dębsko, gm. Koźminek – obszar wiejski, demontażu linii napowietrznej średniego napięcia wraz ze słupową stacją transformatorową SN/nn oraz demontaż przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia, demontaż i montaż istniejących przewodów oraz przyłącza niskiego napięcia wraz ze słupem nn napięcia na działce nr 35, położonej w obrębie 0004 Emilianów, gm. Koźminek – obszar wiejski.

Osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości wzywa się, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły swoje roszczenie do Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62 – 800 Kalisz, pokój nr 128, w godzinach pracy Urzędu i wykazały swoje prawa do nieruchomości. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania w przedmiotowych sprawach.

STAROSTA KALISKI
/-/
Krzysztof Nosal

Informacja wytworzona przez:
Marcin Hełmecki , w dniu:  07‑09‑2021 11:12:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  07‑09‑2021 11:12:52
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2021 11:16:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie