Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu Iwanowice, gmina Szczytniki - GM.6821.3.6.2016


Kalisz, 17 kwietnia 2024 r.  

GM.6821.3.6.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu Iwanowice, gmina Szczytniki jako działki nr: 45, 47, 761, 798, 810/2, 860, 863, 864, 793, 1185, 1184, 1439, 1441, 1394,  stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Iwanowice.

Mając na uwadze powyższe, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, a także o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłaszania żądań w przedmiocie postępowania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Kaliszu,  Plac Świętego Józefa 5, pok. 128,  nr tel. 62 50 14 258.

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  18‑04‑2024 07:44:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  18‑04‑2024 07:44:35
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2024 07:45:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie