Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w użyczenie na okres 5 lat - obręb Bogusławice gm. Mycielin


Załącznik do zarządzenia

Nr 24 /2024 Starosty Kaliskiego

z dnia 17 maja 2024 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 188/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia, na czas oznaczony, części stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Bogusławicach, gmina Mycielin przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w użyczenie na okres 5 lat

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działek

Nr księgi wieczystej

 

Bogusławice,

obręb Bogusławice,

gmina Mycielin

 

 

 

drogi (dr)

 

 

263

 

 

 

1,3500 ha

 

 

KZ1A/00082127/2

 

Przeznaczenie nieruchomości:

  • brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia
    10 grudnia 2020 r., działka oznaczona jest jako tereny dróg.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: droga.

Cel użyczenia: przebudowa części drogi

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lata – od dnia podpisania umowy użyczenia.

Data wywieszenia: od 5 czerwca 2024 r. na okres 21 dni

 

Starosta Kaliski

Krzysztof Nosal

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Anna Helman tel. 062 50 14 258

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  04‑06‑2024 14:57:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  04‑06‑2024 14:57:02
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 14:58:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie